Lịch sử hình thành làng nghề

Lịch sử hình thành làng nghề
Để xác định nguồn gốc nghề chế tác đá cổ truyền ở Ninh Vân, qua quá
trình khảo cứu tác giả đã dựa vào các cứ liệu truyền thuyết dân gian về vị Tổ
nghề, bản tục lệ xã Côn Lăng, Thần tích xã Côn Lăng , thần phả đạo sắc phong
đã được Viện Hán nôm dịch năm 2012, các tài liệu khảo tả về mỹ nghệ đá Ninh
Vân của Sở VH-TT Ninh Bình, hồ sơ di tích và các bài viết về quá trình di dân
lập làng và lời kể của các cụ cao niên, các nghệ nhân của làng nghề.
Thứ nhất, các cụ cao niên trong xã kể rằng, nghề đá Ninh Vân có từ thời
vua Hùng. Từ cách đây khoảng 5000 năm, Ninh Vân là vùng núi đá trẻ bao bọc
đất bùn trũng nhưng đã có người Việt cổ đến sinh sống. Để sinh tồn người Việt
cổ đã sử dụng vật liệu đá khối có sẵn trong tự nhiên để tạo ra các công cụ bằng
đá phục vụ đời sống và dựng nhà cửa bằng đá để chống chọi với thú dữ và khí
hậu khắc nghiệt. Vào “thập kỷ 70 của thế kỷ XX, các nhà khảo cổ học đã tìm
thấy rìu đá có vai ở khu vực này”[25]. Dựa vào đặc điểm di biến cư dân tự
nhiên gắn với lễ hội Tam Thôn, lễ hội làng Xuân Vũ và tục thờ cúng 3 vị thần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.