Bình phong đá

Bình phong đá hay còn được gọi với cái tên khác là tác môn đá (nhiều nơi gọi là cuốn thư đá) là một trong những vật giúp ngăn chặn tà khí từ những tà vật phía trước xâm nhập hoặc chiếu vào. Bình mang ý nghĩa che chắn, che chở còn Phong là gió với ý niệm của vật che chắn phong thuỷ bảo vệ những công trình tâm linh

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.