Bia đá

Bia bằng đá là một trong những sản phẩm đa dạng được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Bởi tính khắc ghi trường tồn mãi mãi với thời gian nên thường được bắt gặp bên trong những khu lăng mộ, các công trình văn hóa lớn hay bia đá còn được sử dụng ở các điểm ghi danh công đức với mục đích lưu truyền cho mãi đời sau ghi nhớ công ơn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.